Page Rank Check
  • تفاوت بین each و every

each
1- در جملات هم به عنوان ضمیر و هم به عنوان صفت به کار می رود.
2-به معنی "هر کدام" جهت بیان یکی از دو چیز یا شخص ،یا یکی از چند چیز یا چند شخص به کار می رود.

.Two boys came in, each boy had a ball in his hand


دو پسر وارد شدند ،هر یک توپی در دست داشتند.

every
1- فقط در جملات به عنوان صفت به کار می رود.
2- جهت بیان یکی از چند چیز یا شخص به کار می رود ،و هیچگاه برای دو شخص یا دو چیز به کار نمی رود.

.Every student should take the exam this year.


همه دانش آموزان ،باید امسال در این امتحان شرکت کنند.:: موضوعات مرتبط: تفاوت ها
:: برچسب‌ها: تفاوت, each, every
ن : مهدی رمضان زاده
ت : جمعه سیزدهم مرداد ۱۳۹۱